Skjemaer

Her finner du eiendomsrelaterte skjema for tinglysing, oppmåling, matrikkelsaker og bestilling av grunnboksinformasjon.

Skjema for tinglysing av eierskifte

Skjøte – Bokmål
Skøyte – Nynorsk

Overføring av hjemmel til andel i borettslag – Bokmål
Overføring av heimel til andel i burettslag – Nynorsk

Hjemmelserklæring ved arv og skifte – fast eiendom – Bokmål
Heimelserklæring ved arv og skifte – fast eigedom – Nynorsk

Hjemmelserklæring ved arv og skifte – borettslag – Bokmål
Heimelserklæring ved arv og skifte – burettslag – Nynorsk

Arealoverføring – Bokmål
Arealoverføring – Nynorsk

Fordeling av sameieandeler ved seksjonering – Bokmål
Fordeling av sameigepartar ved seksjonering – Nynorsk

Tinglyse nye andeler i borettslag – Bokmål
Tinglyse nye andelar i burettslag – Nynorsk

Søknad om D-nummer – Bokmål
Søknad om D-nummer – Nynorsk
Application for a D-number – English

[Til toppen]


Skjema for tinglysing av rettigheter

Pantedokument – fast eiendom – Bokmål
Pantedokument – fast eigedom – Nynorsk

Pantedokument – borettslag – Bokmål
Pantedokument – burettslag – Nynorsk

Erklæring om rettighet i fast eiendom – Bokmål
Erklæring om rett i fast eigedom – Nynorsk

Festekontrakt – Bokmål
Festekontrakt – Nynorsk

[Til toppen]


Skjema for oppmåling, sammenslåing og adresser

Byggesaksskjema fra Direktoratet for byggkvalitet (ekstern)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning – saker etter pbl. § 20-1 bokstav m – Bokmål

Rekvisisjon av oppmålingsforretning – saker etter matrikkelloven unntatt byggesaksbehandling – Bokmål
Rekvisisjon av oppmålingsforretning – saker etter matrikkellova unntatt byggesaksbehandling – Nynorsk

Fullmakt ved oppmåling – Bokmål
Fullmakt ved oppmåling – Nynorsk

Varsel om oppmålingsforretning – Bokmål
Varsel om oppmålingsforretning – Nynorsk

Protokoll for oppmålingsforretning – Bokmål
Protokoll for oppmålingsforretning – Nynorsk

Partsliste ved oppmåling – Bokmål
Partsliste ved oppmåling – Nynorsk

Egenerklæring om eierskap til offentlig veg- og jernbanegrunn – Bokmål

Krav om sammenslåing – Bokmål
Krav om sammenslåing – Nynorsk

Behandling av adressenavn – Bokmål
Behandling av adressenamn – Nynorsk

[Til toppen]


Bestillingsskjema for grunnboksinformasjon

Grunnboksutskrift – fast eiendom – Bokmål
Grunnboksutskrift – fast eigedom – Nynorsk

Grunnboksutskrift – borettslag – Bokmål
Grunnboksutskrift – burettslag – Nynorsk

Kopi av tinglyst dokument – fast eiendom – Bokmål
Kopi av tinglyst dokument – fast eigedom – Nynorsk

Kopi av tinglyst dokument – borettslag – Bokmål
Kopi av tinglyst dokument – burettslag – Nynorsk

[Til toppen]

Compare listings

Compare